google-site-verification=yhKSz7tqBTicMFtflF6_Y3ek7fifMD5jRew8iu95SQQ
 
  • alon551

העתיד כבר כאן - מרחבי למידה חדשניים

מרחבי הלמידה העתידיים כבר כאן..

תהליכי למידה מתקדמים מביאים איתם רוח של התחדשות יצירתיות בשילוב אמצעים טכנולוגים וסביבת לימוד משתנה תוך מתן דגשים בתחום :

· הקוגניטיבי

· המטה קוגניטיבי

· הבין אישי

· התוך אישי

· חושי-תנועתי

· למידה אישית

· עבודה קבוצתית ועוד..

עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד מתייחסת למספר עקרונות :

· פרסונליות

· שיתופיות

· אי-פורמליות

· גלוקליות

· תמורתיות

· תכלול

ולהלן פירוט העקרונות :

עיקרון הפרסונאליות - סביבות למידה מתקדמת מותאמות אישית לתלמיד הכוללות מרחבי למידה אישיים, טכנולוגיות ומרחבים וירטואליים תומכי למידה אישית. סביבת לימוד ארגונומית שמאפשרת תנועתיות ומעבר מישיבה לעמידה על ידי שולחנות מתכווננים חשמליים או פנאומטיים הם דוגמא חלק מהפתרונות לעיקרון זה.


עיקרון השיתופיות – סביבות למידה הכוללות מרחבים המזמנים שיתופיות כגון: מרחבים פיסיים לקיום אירועי למידה; מרחבים וירטואליים וטכנולוגיות תומכי למידה שיתופית כגון עמדות עבודה אישיות או שולחנות אינטראקטיביים בעלי מסכי מגע גדולים לעבודה קבוצתית


עיקרון אי-פורמליות - סביבות למידה הפועלות בכל זמן ובכל מקום. הן הכוללות מרחבי למידה בשטחים הציבוריים בבית הספר, מרחבים וירטואליים ורשת חברתית בית ספרית כזירת למידה אי-פורמלית הצבת עמדות מידע או עמדות עבודה במרחבים המשותפים וכך לייצר סביבת עבודה משתנה


עיקרון הגלוקליות – סביבות למידה הכוללות טכנולוגיות ומרחבים וירטואליים התומכים בתרגום זמן אמת ובנוכחות מרחוק כדי לקיים שיח ושיתופי פעולה גלובליים ורב תרבותיים


עיקרון התמורתיות – סביבות למידה הכוללות מרחבים פיסיים גמישים ומרחבים וירטואליים מדומים ורבודים ליצירת מציאות למידה משתנה, מרחבי אי ודאות ופתרון בעיות, יזמות וחדשנות


עיקרון התכלול - סביבות למידה הכוללות מרחבים פיסיים ווירטואליים ליצירה, אמנות ומלאכה ולהתנסויות חווייתיות המגבשות משמעות אישית. סביבה המאפשרת מפגשים אישיים עם מנטורים ומלווים

למידה רב תחומית מאפשרת ביטוי למגוון אינטליגנציות.


מצוינות וביטוי אישי

כל ילד מבטא את עצמו בעזרת תקשורת בינאישית, דיגיטלית וכו'

כל ילד יכול לבחור כיצד לבטא את עצמו, ליצור וליזום כחלק מתהליך הלמידה.

הילדים חולקים רעיונות משותפים מקיימים "סיעור מוחות", הבעת רעיונות והצגתן בדרכים יצירתיות ומגווונות


58 צפיות